Vottorð

Gildir frá 01.03.2018

Þjónusta/læknisverk
Verð
Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga (A og B)
0
Vottorð v/fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn
0
Vottorð v/endurhæfingarlífeyris
0
Framhaldsvottorð v/slysatrygginga
620
Vottorð v/fjarvista nemenda úr skólum
580
Læknisvottorð v/slysatrygginga (áverkavottorð)
1.280
Beiðni um þjálfun
1.280
Vottorð v/öflunar hjálpartækja
1.280
Vottorð v/lengingar fæðingarorlofs
1.280
Vottorð v/hreyfihömlunar-rekstur bifreiðar
1.280
Vottorð v/heimahjúkrunar
1.280
Vottorð v/umsóknar um lyfjaskírteini
1.280
Vottorð v/vistunar sjúklings erlendis (siglinganefnd)
1.280
Sjúkradagpeningavottorð
1.280
Skýrsla vegna ferðakostnaðar innanlands
1.280
Vottorð v/sjúkranudds

1.280

Vottorð v/styrkja og uppbót til kaup á bifreið fyrir fatlaða
1.280
Vottorð um fjarvistir til atvinnurekanda
1.930
Ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini
1.930
Vottorð v/heilsufar nemenda til skóla og leikskóla
1.930
Vottorð v/veitingar ökuleyfis
1.930
Vottorð v/ endurgreiðslu ferðakostnaðar
1.930
Vottorð v/ferðarofs
1.930
Vottorð til skattyfirvalda
1.930
Vottorð v/bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum*
1.300
Vottorð v/umsókna um örorkubætur til lífeyrssjóða*
4.490
Vottorð v/andláts (dánarvottorð)
0
Vottorð v/fóstureyðingar*
4.490
Vottorð v/ófrjósemisaðgerða*
4.490
Vottorð um heilsufar eða vinnufærni v/umhverfis og atvinnu
5.400
Vottorð v/atvinnuréttinda
5.400
Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa*
4.490
Vottorð til líftryggingafélaga*

 

4.490

Vottorð v/umsókna um örorkubætur*
4.490
Vottorð v/dvalar- eða atvinnuleyfa*
4.490

*fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur

Ofangreind gjöld miðast við samninga sérfræðinga við Sjúkratryggingar Íslands og gildandi reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í heilbrigðisþjónustu.

Gjöld fyrir vottorð renna til Landspítala - háskólasjúkrahúss.